Vícečetné bazální odnože - Multiple base caudex succers

Vícečetné bazální odnože  - Multiple base caudex succers