Silně poškozený kmen s novými rostlinami, které obrážejí ze zbytků přežívající tkáně - Substantially damaged trunk regenerating with new plants emerging from the living tissue

Silně poškozený kmen s novými rostlinami, které obrážejí ze zbytků přežívající tkáně - Substantially damaged trunk regenerating with new plants emerging from the living tissue