Pěstování mikrocykasu


Nejstarší a nejznámější je skupina mikrocykasů pěstovaných ve Fairchilde Tropical Garden na Floridě.
Opakovaně se umělým opylením podařilo získat klíčivá semena, která byla distribuována dalším botanickým zahradám a soukromým sbírkám. V roce 1991 byly ale rodičovské rostliny zničeny bleskem a od té doby se stal mikrocykas prakticky nedostupným.

V České republice vlastní jeden krásný vzrostlý exemplář /samce/ botanická zahrada v Liberci. V soukromých sbírkách je velkou vzácností.

 

 

Microcycas en la cultura

El más antiguo y más famoso es un grupo de Microcycas cultivadas en Fairchilde Tropical Garden en la Florida.

En varias ocasiones se obtuvieron semillas fértiles por la polinización artificial y fueron distribuidas en otros jardines botánicos y colecciones privadas. Sin embargo, en 1991 las plantas parentales fueron destruidas por un rayo y, desde entonces, la Microcycas es casi inaccesible.

En la República Checa, hay un bonito ejemplar en exhibición en el jardín botánico de Liberec. La Microcycas es extremadamente rara en las colecciones privadas.

 

 

Zralá semena v šištici

Las semillas maduras en un cono


Zralá semena pro výsev se po sběru doporučuje zbavit měkkého červeného vnějšího obalu, brzy se vysejí, protože jinak ztrácejí poměrně brzy klíčivost. Klíčení nastává v řádu týdnů, hlavní kořen proráží obal semene, míří svisle do substrátu, během krátké doby v horní části puká a objevuje se základ prvního listu. 

V krátké době se těsně pod povrchem substrátu objevuje pár vodorovně rostoucích kořenů, které dávají základ prvním korálovitým kořenům.


Las semillas maduras se limpian mejor a partir de la capa exterior y se deben plantar pronto porque pierden su viabilidad relativamente pronto. Germinan en algunas semanas. La raíz principal perfora la capa de la semilla, apuntando verticalmente hacia el suelo, se divide en la parte central  y después de un tiempo emerge la primera hoja. Pronto aparecen un par de raíces de crecimiento horizontal que dan origen a las primeras raíces coraloides.

    Klíčící semena

    Germinación de las semillas.

 

 

 

 

  Semeno se dvěma klíčícími embryi.

  Una semilla conteniendo dos embríos, ambos germinando.

 

 

Microcycas - bonsai

Roční semenáče

Semilleros de un año de edad


První list bývá cca 10 - 15 cm dlouhý s asi 20 postranními lístky, v následující sezóně vyrůstá druhý, již o něco delší a silnější list, v pozdějším věku vždy více listů současně. První list ale zůstává na rostlině nezměněn i 10 let.
Rostliny se pěstují ve vyšších květináčích s dobrou drenáží a propustnou půdou, potřebují slunečné a teplé stanoviště.

 

La primera hoja es generalmente de unos 10 a 15 cm de largo con unas 20 hojitas laterales, en la siguiente temporada aparece una segunda, un poco más larga y más gruesa. En los años siguientes aparece un creciente número de hojas a la vez. La primera hoja puede mantenerse viva hasta 10 años.

Las plantas se mantienen mejor plantadas en un suelo relativamente profundo, bien drenado, en un lugar cálido y soleado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříleté a pětileté semenáče

Semilleros de tres y cinco años de edad

 

 

 

Přesazování a transport semenáčů 

Transplante y transporte de semilleros

 

Přesazování rostlin je optimální před začátkem vegetace. Je možné odstřihnout staré listy pro zmenšení odparu,  kořeny uvolnit z balu a zredukovat, řezné rány nechat zaschnout. To je rovněž optimální příprava pro eventuální transport.  Nové kořeny se po zasazení objevují během měsíce - viz 3. foto, po prokoření substrátu vyráží nová koruna  listů.

 

El trasplante es óptimo antes del periodo de vegetación. Las hojas viejas se pueden cortar y la evaporación disminuye, se liberan las raíces torcidas y reducen con secado la superficie de corte. Así también las plantas se preparan de manera óptima para ser transportadas.  El nuevo crecimiento de las raíces se produce un mes después de ser transplantadas - ver la tercera imagen - y después que las raíces están bien establecidas, aparece una nueva corona de brotes de hojas.

 

Obrážející přesazené rostliny

Brotes de plantas trasplantadas

 

Semenáče s čerstvými listy

Semilleros con hojas frescas

 

Otužilé rostliny dobře snášejí i  krátký pokles teploty /podzim 2012/.

Las plantas  acostumbradas a condiciones del aire libre soportan bien  los períodos cortos del frío /otoño 2012/.

 

 

První šištice se mohou objevit u šestnáctiletých rostlin, raritně byly popsány i u osmileté rostliny.

Los primeros conos pueden aparecer a los dieciséis años, pero curiosamente han sido reportados en algunas plantas de ocho años.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrážející šištice

Conos emergiendo

Etiquetas

La lista de etiquetas está vacía.